STRONA GŁÓWNA
O SZKOLE
Kontakt
 Zobacz naszą szkołę
Ceryfikaty
Historia
Pracownicy
Biblioteka
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Stołówka szkolna
Liga Ochrony Przyrody
Zajęcia pozalekcyjne
Recykling
WYDARZENIA
Z życia szkoły
Realizowane projekty
Uroczystości
Konkursy
Akcje
Wycieczki
DLA UCZNIA
Samorząd Uczniowski
Szkolny Notes
Plan lekcji
Osiągnięcia
 Sprawdzian
Prace uczniów
Fotogaleria
DLA RODZICÓW
Rekrutacja
Rada Rodziców
Dokumenty szkolne
6latki
Ważne linki
bip

AKTUALNOŚCI

Uwaga Rodzice !!!!!!

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI
 DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Aby zgłosić dziecko do świetlicy na rok 2016/2017 należy:

1. Pobrać druk KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA.
     Rodzic lub opiekun może pobrać ze strony internetowej szkoły bądź odebrać w sekretariacie szkoły w terminie do 02.09.2016r.

2. Wypełnić pobraną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA.
Karta zawiera podstawowe informacje o dziecku, telefony kontaktowe
do rodziców/opiekunów. Informacje te stanowią podstawę przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu bezpieczeństwa.
      Uwaga: wymagane jest oświadczenie o zatrudnieniu przez obojga rodziców lub opiekunów.
      Jeżeli oświadczenie posiada informację o zatrudnieniu na czas określony, na ten czas w danym roku szkolnym zostaje zapisany uczeń, z możliwością kontynuacji w danym roku szkolnym po przedłużeniu stosownej umowy lub zawarciu przez opiekuna prawnego/rodzica następnej umowy.
      Oświadczenie dołączone jest do karty wpisu do świetlicy.
      Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności  uczniowie klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych

3. Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko, a ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy w celu zapewnienia bezpieczeństwa proszony jest o przedłożenie informacji o sytuacji rodzinnej :
- postanowienie sądu w sprawie ustalenia opieki nad dzieckiem, ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich jednego z rodziców.

4. Złożyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA w sekretariacie szkolnym lub w świetlicy szkolnej W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do 05.09.2016 r. do godziny 12:00.

5. Złożone dokumenty rozpatrzy  Komisja : wychowawca świetlicy, wychowawcy klas. 
  Bez rozpatrzenia pozostaną karty zgłoszenia oddane po terminie lub niekompletne.
    Dodatkowym warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu świetlicy przez rodziców (opiekunów).

  W związku z ograniczaną liczbą miejsc o przyjęciu
będzie decydować kolejność zgłoszeń.


Wstępna lista zostanie opublikowana 06.09.2016r.

Pobierz:  Oświadczenie rodzica dotyczące zatrudnienia

Pobierz:   Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

 
  UWAGA GŁOSUJEMY!!!

   Z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła zdobyła nagrodę I stopnia, a tym samym nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł w etapie regionalnym Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności edycja 2015/2016.
 
Nasza Kronika - już po raz drugi - znalazła się wśród 11 najwyżej ocenionych prac konkursowych, etapu krajowego, reprezentujemy region śląski.

Od 29 LIPCA 2016 r. rozpoczęło się głosowanie internautów na 11 wyróżnionych  Kronik SKO w etapie krajowym.

Głosownie  odbywa się na platformie !!! Bardzo prosimy o głosy!

www.sko.edu.pl/konkurs/projekt/63-szkola-podstawowa-nr-3-w-wojkowicach

Dodatkowo szkoła, której kronikę docenią Internauci, otrzyma nagrodę specjalną Internautów - 10,000 zł.

Ważny jest każdy głos. Głosowanie potrwa do 10 września.

A. Możdżeń


Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?
Najważniejsze numery telefonów.

(czytaj)


SZKOŁA W AKCJI
TENIS 10

FUNDACJA ROSA
fundacja
SKO
ODKRYWCA
ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

BEZPIECZNIE NA DRODZE
SZKOŁA Z KLASĄ
LEGO COGITO AGO
NAUCZYCIEL Z KLASĄ
UCZNIOWIE Z KLASĄ
SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
obrazek_23
PROJEKT
logo_projekt

Administrator strony - Izabela Hołaj